• PRS210- Трансформатор 
  • PRS240- Трансформатор за системи 4+1 с електронно звънене и втора мелодия за предапартаментен звънец;
  • PRS210ED- Трансформатор за системи 1+1;
  • RL37D- Реле за системи 1+1 за допълнително звънене на предапартаментен звънец;
  • PRS226- Трансформатор за интеркомни системи;
  • PRS226E- Трансформатор за интеркомни системи с електронно звънене;
  • 1471- Универсално реле;
  • 1472- Реле с два контакта;
  • 1473- Превключвател за две врати;