СХЕМИ НА АУДИОДОМОФОННИ ИНСТАЛАЦИИ:

 

ДВУПРОВОДНА СИСТЕМА 1+1:                                

 * Схема 1+1  с 1 врата                                      

 * Схема 1+1 с 2 врати                                       

 * Схема на свързване на предапартаментния  

 

 ПЕТПРОВОДНА СИСТЕМА 4+1:

 * Схема 4+1 с 1 врата

 * Схема 4+1 с 2 врати

 * Схема на свързване на предапартаментния звънец към домофона