Захранвания и обслужващи модули:

  • 1281-Трансформатор за коаксиални системи;
  • 1181Е- Трансформатор за системи без коаксиал;
  • 1282Е- Темпоризатор за коаксиални системи;
  • 1281Е- Трансформатор и темпоризатор за серии Compact, Exhito;
  • 1273TV- Превключвател за два входа видео;
  • 1443Е- Модул за секрет на разговора при интеркомни системи;
  • CV01- Преобразувател на видеосигнал от коакс. към усукана двойка;
  • CV03- Преобразувател на видеосигнал от усукана двойка към коакс;
  • DV2,4- Видеодистрибутор с 2,4 изхода за коаксиален кабел;
  • DV2D,4D- Видеодистрибутор с 2,4 изхода за усукана двойка кабел;